1/13
Školní družina
Co všechno děláme
1/6

Úkolem školní družiny či školního klubu už dávno není jen zajišťovat péči o žáky po skončení vyučování do chvíle, než si je převezmou rodiče.

ŠD – v současné době plní i vzdělávací cíle. Vzdělávací cíle mají významnou úlohu v oblasti prevence negativních jevů a rozvíjejí osobnostní kompetence žáků – dětí.

Zájmové vzdělávání (ŠD) v naší škole je kapacitně připraveno až pro 30 žáků.

 

V zájmovém vzdělávání pracujeme podle ŠVP na téma „ České zvyky a obyčeje“.

K činnostem v zájmovém vzdělávání využíváme dětské hřiště, sportovní hřiště, výtvarný ateliér a keramickou dílnu.

V tomto školním roce se chceme více zaměřit na zážitkovou pedagogiku.

Měsíční poplatek činí 100,- Kč.

 

PROVOZNÍ DOBA  6.30 - 7.45      12.00 - 15.45

Provoz ŠD

    6.30 - 7.45     

12.00 - 15.45

 

Vychovatelka:

Bc. Stanislava Sporková

- Ptáčková

1/7