1/8
Unknown Track - Unknown Artist
00:00 / 00:00

Vítejte v naší škole

   Základní škola a mateřská škola:  

 

Vyučuje se podle osnov základní školy, ve škole je 1. - 5. ročník. Cizí jazyk - angličtina - se vyučuje od 1. ročníku. 

 

Součástí školy je školní družina. Stravování zajištěno ve školní jídelně i pro cizí strávníky. Škola je otevřena od 6:00 do 16:00 hod. 

 

Provoz ve školní družině je od 6:00 hod., poplatek činí  100,- Kč měsíčně. Tělocvičnu, po dohodě s ředitelem školy, mají možnost využít i obyvatelé obce.

Školní vzdělávací program a školní řád ZŠ jsou trvale umístěny v chodbě 1.patra školy.
 

 

 

Školní vzdělávací program a školní řád MŠ jsou trvale umístěny v chodbě - šatně MŠ.

Informační

povinnost

správce

Podpora vzdálené

výuky
během uzavření

školy

Mimořádné opatření

10. 3. 2020 - Na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví se od 11. 3. ruší výuka a přerušuje provoz školní družiny i školní jídelny, a to do odvolání.

Dále se po dohodě se zřizovatelem přerušuje provoz mateřské školy od 16. 3. podle § 3 odst. 2 vyhlášky č. 14/2005 z důvodu nemožnosti zajistit stravování a to do odvolání.

Pro děti mladší 10 let je možné uplatnit nárok na ošetřovné. Tiskopis Vám vydá a část A potvrdí škola. Zaměstnanec doplní část B tiskopisu a předá jej neprodleně svému zaměstnavateli. V případě vystřídání se v péči o dítě další oprávněnou osobou vyplní tat osoba požadované údaje v části B tiskopisu a předá svému zaměstnavateli.

 

Formulář - Žádost o ošetřovné

Další informace k opatření najdete na stránkách MŠMT a k ošetřovnému na stránkách ČSSZ.

 

Odůvodnění:
Mimořádné opatření je vydáno v souvislosti s nepříznivým vývojem epidemiologické situace ve výskytu onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem s označením SARS-CoV-2 v Evropě. Předmětem opatření je zákaz vzdělávání na všech typech škol pro potřebu ochrany před výskytem a šířením onemocnění COVID-19. Hromadné vzdělávání na všech typech škol představuje vyšší riziko přenosu onemocnění vzhledem k vysoké kumulaci osob ve vymezeném prostoru. Opatření se zaměřuje na všechny osoby organizující vzdělávání podle shora uvedených zákonů. Toto opatření je jedním z důležitých předpokladů zamezení šíření onemocnění COVID-19 způsobeného novým koronavirem SARS-CoV-2 na území České republiky. Neprodlená realizace tohoto opatření je nezbytná pro adekvátní zhodnocení rizika vzhledem k současné nepříznivé epidemiologické situaci ve výskytu onemocnění COVID-19, a proto den nabytí účinnosti tohoto mimořádného opatření je den jeho vydání.

Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, MHA,  ministr zdravotnictví

V souvislosti s mimořádnými opatřeními ministerstva zdravotnictví a vlády k ochraně obyvatelstva bylo vydáno opatření k organizaci zápisů k povinné školní docházce. 

Zápisy k povinné školní docházce proběhnou v řádném termínu - v dubnu,

ale bez osobní přítomnosti dětí ve škole. 

 

Všichni zákonní zástupci, jejichž děti - předškoláci chodí do naší MŠ a spadají do naší spádové oblasti, obdrží poštou náležité formuláře s podrobnějšími informacemi začátkem dubna.  Prosím o jejich vyplnění a  doručení buď poštou nebo osobně ve škole 8. 4. mezi 13.00 - 15.00 hodinou.

V případě můžete volat na číslo: 727 856 995

 

Vzhledem ke kapacitě školy uvítáme i děti z jiných spádových oblastí.

Nabízíme výuku v menším kolektivu s větší možností individuálního přístupu.

Ve třídě je kolem 10 žáků. 

Škola je dobře vybavena - v každé třídě máme interaktivní tabuli, dále počítačovou učebnu, tělocvičnu, školní družinu, jídelnu - vše pod jednou střechou. Součástí je i MŠ.

Pořádáme spoustu akcí pro děti i veřejnost. Vše můžete shlédnout na našich webových stránkách.

Srdečně zveme i na prohlídku školy.             

 

Alena Kratochvílová,

ředitelka školy

7. 4. od 14. 30

zápis

do 1. třídy

                                                             

 

 

 

 

5.5. od 10.00

 zápis

do MŠ

Den Země

ZŠ a MŠ, Dlouhá Ves  107, 342 01 Dlouhá Ves  * Tel.: 378 774 230, 727 856 995 * reditel@zsdlouhaves.cz   *    info@zsdlouhaves.cz * © K. Švelch

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now